Killing Me Softly

Garnett Silk - Killing me softly
http://www.youtube.com/watch?v=907-5Vk0Vo0