Saving All My Love For You

Whitney Houston - Saving All My Love For You
http://www.youtube.com/watch?v=ewxmv2tyeRs