Mercy Mercy Me / What's Going On

Usher - Mercy Mercy Me/What's Going On Medley (Acoustic Cover)
http://www.youtube.com/watch?v=gov1WDIgybk