Somebody Already Broke My Heart

Sade - Somebody Already Broke My Heart
http://www.youtube.com/watch?v=KOvnkWmzJrc