Harlem Shake

Baauer - Harlem Shake (HQ Full Version)
http://www.youtube.com/watch?v=Bk1_DbbzSdY

DO THE HARLEM SHAKE (ORIGINAL)
http://www.youtube.com/watch?v=8vJiSSAMNWw