Groovin'

Johnny Osbourne - Groovin' (Cherry O Baby Riddim)
http://youtu.be/bcODzJU56uY