I Love Jah

Sister Nancy - I Love Jah ( Cherry Oh Baby Riddim )
http://youtu.be/qd4fl_SDAU4