The Way You Do The Things You Do

UB40 - The Way You Do The Things You Do
https://youtu.be/vvIxxn36pUU

The Temptations - The Way You Do The Things You Do
https://youtu.be/cDakhsaPTE0